سوالی دارید ? مطرح بفرمایید
021-28423356
025-33550380
شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 الی 16
پذیرای حضور شما هستیم
تهران - فرمانیه- خیابان لواسانی - خیابان فربین- پلاک 5 - واحد 1
قم - پردیسان - بلوار دانشگاه - پارک علم و فناوری

سمینار BIM در ساخت و سازهای شهری ویژه انجمن سازندگان مسکن و سازندگان استان قم

سمینار آموزشی آشنایی با مفهوم مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) و کاربرد آن در ساخت و سازهای شهری ویژه اعضای انجمن سازندگان مسکن و ساختمان (مجریان ذیصلاح) استان قم

سمینار آموزشی آشنایی با مفهوم مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) و کاربرد آن در ساخت و سازهای شهری
.
 ویژه: اعضای انجمن سازندگان مسکن و ساختمان استان قم (مجریان ذیصلاح)
.
تاریخ برگزاری : 10 خرداد ماه 1401
.
زمان : ساعت 16 الی 19.
.
محل برگزاری رویداد:
سالن آمفی تئاتر پارک علم و فناوری استان قم
.
.مدرس دوره : .
مهندس سعید خلیلی ، مدیر عامل شرکت بنا یار مهراز ایرانیان
.
عضو تیم تدوین کننده اولین و تنها دستورالعمل اجرایی پیاده سازی بیم در پروژه های عمرانی نظام فنی اجرایی کشور
.
.
شرکت فناورانه "بنا یار مهراز ایرانیان" . عضو پارک علم و فناوری کوثر و عضو زیست بوم شرکت ها و صنایع خلاق معاونت علمی پژوهشی ریاست جمهوری.
دارای مجوز فناورانه ارائه خدمات مبتنی بر BIM در کشور.
 
 • سمینار آشنایی با مفهوم مدلسازی اطلاعات ساخت BIM ویژه مجریان ذیصلاح و سازندگان مسکن استان قم با تدریس مهندس سعید خلیلی مدیر عامل شرکت بنا یار مهراز ایرانیان

  مهندس سعید خلیلی

  مدیر عامل شرکت فناورانه "بنا یار مهراز ایرانیان"
  در جمع اعضای انجمن مجریان و سازندگان مسکن استان قم و سخنرانی پیرامون کاربرد مدلسازی اطلاعات ساخت در ساخت و سازهای شهری
 • سمینار آشنایی با مفهوم مدلسازی اطلاعات ساخت BIM برای مجریان ذیصلاح استان قم با تدریس مهندس سعید خلیلی مدیر عامل شرکت بنا یار مهراز ایرانیان در پارک علم و فناوری استان قم

  مهندس سعید خلیلی

  مدیر عامل شرکت فناورانه "بنا یار مهراز ایرانیان"
  در جمع اعضای انجمن مجریان و سازندگان مسکن استان قم و سخنرانی پیرامون کاربرد مدلسازی اطلاعات ساخت در ساخت و سازهای شهری
 • سمینار آشنایی با مفهوم مدلسازی اطلاعات ساخت BIM برای مجریان ذیصلاح استان قم با تدریس مهندس سعید خلیلی مدیر عامل شرکت بنا یار مهراز ایرانیان در پارک علم و فناوری استان قم

  سمینار آموزشی

  آشنایی با مفهوم BIM
  در جمع اعضای انجمن مجریان و سازندگان مسکن استان قم
 • سمینار آشنایی با مفهوم مدلسازی اطلاعات ساخت BIM برای مجریان ذیصلاح استان قم با تدریس مهندس سعید خلیلی مدیر عامل شرکت بنا یار مهراز ایرانیان در پارک علم و فناوری استان قم

  مهندس سعید خلیلی

  مدیر عامل شرکت فناورانه "بنا یار مهراز ایرانیان"
  در جمع اعضای انجمن مجریان و سازندگان مسکن استان قم و سخنرانی پیرامون کاربرد مدلسازی اطلاعات ساخت در ساخت و سازهای شهری
 • سمینار آشنایی با مفهوم مدلسازی اطلاعات ساخت BIM برای مجریان ذیصلاح استان قم با تدریس مهندس سعید خلیلی مدیر عامل شرکت بنا یار مهراز ایرانیان در پارک علم و فناوری استان قم

  مهندس سعید خلیلی

  مدیر عامل شرکت فناورانه "بنا یار مهراز ایرانیان"
  در جمع اعضای انجمن مجریان و سازندگان مسکن استان قم و سخنرانی پیرامون کاربرد مدلسازی اطلاعات ساخت در ساخت و سازهای شهری
 • سمینار آشنایی با مفهوم مدلسازی اطلاعات ساخت BIM برای مجریان ذیصلاح استان قم با تدریس مهندس سعید خلیلی مدیر عامل شرکت بنا یار مهراز ایرانیان در پارک علم و فناوری استان قم

  مهندس سعید خلیلی

  مدیر عامل شرکت فناورانه "بنا یار مهراز ایرانیان"
  در جمع اعضای انجمن مجریان و سازندگان مسکن استان قم و سخنرانی پیرامون کاربرد مدلسازی اطلاعات ساخت در ساخت و سازهای شهری
 • سمینار آشنایی با مفهوم مدلسازی اطلاعات ساخت BIM برای مجریان ذیصلاح استان قم با تدریس مهندس سعید خلیلی مدیر عامل شرکت بنا یار مهراز ایرانیان در پارک علم و فناوری استان قم

  مهندس سعید خلیلی

  مدیر عامل شرکت فناورانه "بنا یار مهراز ایرانیان"
  در جمع اعضای انجمن مجریان و سازندگان مسکن استان قم و سخنرانی پیرامون کاربرد مدلسازی اطلاعات ساخت در ساخت و سازهای شهری
 • سمینار آشنایی با مفهوم مدلسازی اطلاعات ساخت BIM برای مجریان ذیصلاح استان قم با تدریس مهندس سعید خلیلی مدیر عامل شرکت بنا یار مهراز ایرانیان در پارک علم و فناوری استان قم

  مهندس سعید خلیلی

  مدیر عامل شرکت فناورانه "بنا یار مهراز ایرانیان"
  در جمع اعضای انجمن مجریان و سازندگان مسکن استان قم و سخنرانی پیرامون کاربرد مدلسازی اطلاعات ساخت در ساخت و سازهای شهری
 • سمینار آشنایی با مفهوم مدلسازی اطلاعات ساخت BIM برای مجریان ذیصلاح استان قم با تدریس مهندس سعید خلیلی مدیر عامل شرکت بنا یار مهراز ایرانیان در پارک علم و فناوری استان قم

  مهندس سعید خلیلی

  مدیر عامل شرکت فناورانه "بنا یار مهراز ایرانیان"
  در جمع اعضای انجمن مجریان و سازندگان مسکن استان قم و سخنرانی پیرامون کاربرد مدلسازی اطلاعات ساخت در ساخت و سازهای شهری
 • سمینار آشنایی با مفهوم مدلسازی اطلاعات ساخت BIM برای مجریان ذیصلاح استان قم با تدریس مهندس سعید خلیلی مدیر عامل شرکت بنا یار مهراز ایرانیان در پارک علم و فناوری استان قم

  مهندس سعید خلیلی

  مدیر عامل شرکت فناورانه "بنا یار مهراز ایرانیان"
  در جمع اعضای انجمن مجریان و سازندگان مسکن استان قم و سخنرانی پیرامون کاربرد مدلسازی اطلاعات ساخت در ساخت و سازهای شهری
 • سمینار آشنایی با مفهوم مدلسازی اطلاعات ساخت BIM برای مجریان ذیصلاح استان قم با تدریس مهندس سعید خلیلی مدیر عامل شرکت بنا یار مهراز ایرانیان در پارک علم و فناوری استان قم

  مهندس سعید خلیلی

  مدیر عامل شرکت فناورانه "بنا یار مهراز ایرانیان"
  در جمع اعضای انجمن مجریان و سازندگان مسکن استان قم و سخنرانی پیرامون کاربرد مدلسازی اطلاعات ساخت در ساخت و سازهای شهری
 • سمینار آشنایی با مفهوم مدلسازی اطلاعات ساخت BIM برای مجریان ذیصلاح استان قم با تدریس مهندس سعید خلیلی مدیر عامل شرکت بنا یار مهراز ایرانیان در پارک علم و فناوری استان قم

  مهندس سعید خلیلی

  مدیر عامل شرکت فناورانه "بنا یار مهراز ایرانیان"
  در جمع اعضای انجمن مجریان و سازندگان مسکن استان قم و سخنرانی پیرامون کاربرد مدلسازی اطلاعات ساخت در ساخت و سازهای شهری
 • سمینار آشنایی با مفهوم مدلسازی اطلاعات ساخت BIM برای مجریان ذیصلاح استان قم با تدریس مهندس سعید خلیلی مدیر عامل شرکت بنا یار مهراز ایرانیان در پارک علم و فناوری استان قم

  مهندس سعید خلیلی

  مدیر عامل شرکت فناورانه "بنا یار مهراز ایرانیان"
  در جمع اعضای انجمن مجریان و سازندگان مسکن استان قم و سخنرانی پیرامون کاربرد مدلسازی اطلاعات ساخت در ساخت و سازهای شهری
 • سمینار آشنایی با مفهوم مدلسازی اطلاعات ساخت BIM برای مجریان ذیصلاح استان قم با تدریس مهندس سعید خلیلی مدیر عامل شرکت بنا یار مهراز ایرانیان در پارک علم و فناوری استان قم

  مهندس سعید خلیلی

  مدیر عامل شرکت فناورانه "بنا یار مهراز ایرانیان"
  در جمع اعضای انجمن مجریان و سازندگان مسکن استان قم و سخنرانی پیرامون کاربرد مدلسازی اطلاعات ساخت در ساخت و سازهای شهری

  اخبار

  اخبار و آخرین تحولات
  مرتبط با شرکت
  بنا یار مهراز ایرانیان

  خدمات

  آشنایی با خدمات و راهکارهای فناورانه ما

  پروژه ها

  بخش از پروژه ها و  
  خدمات فناورانه 
  به کارفرمایان محترم

  مقالات

  مقالات و نوشتارهای
  تحلیلی و علمی
  فناوری های نوین

  نظرات (0)

  هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

  نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
  پیوست ها (0 / 3)
  مکان خود را به اشتراک بگذارید

  طراحی و راه اندازی: انعکاس برتر

  
  

  Search